Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi, liikkumistottumukset auto-, joukkoliikenne- ja jalankulkuvyöhykkeillä (Urban Zone 1)
Hanke | Julkaistu: 10.4.2013

Hankkeen tarkoitus Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä tutkivassa Urban Zone -hankkeessa on yhdistetty Uudellamaalla kerättyihin liikennetutkimusaineistoihin tutkimusalueen maankäyttöä ja liiken...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi, liikkumistottumukset auto-, joukkoliikenne- ja jalankulkuvyöhykkeillä (Urban Zone 1)
Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Tavoitteet Suomen harjumuodostumat ovat tärkeitä pohjavesialueita ja usein maisemallisesti ja lajistollisesti arvokkaita. Harjumetsien paahderinteet on arvioitu uhanalaiseksi luontotyy...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot
Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Sisältösivu | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteet Osahankkeessa kerätään tietoa maatiloilla toteutettavista viljelytoimenpiteistä ja muista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurannan kannalta olennaisista seikoista....

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS3) > Viljelytoimenpiteiden muutokset tilatasolla (MYTVAS3)
Maatalousluonnon tila Ahvenanmaalla 2002-2011
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Ahvenanmaan maatalousluonnon monimuotoisuudessa tapahtuneita muutoksia verrattuna vuoteen 2002, jolloin alueella tehtiin vas...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maatalousluonnon tila Ahvenanmaalla 2002-2011
Maatilan luontoarvojen mittaaminen: tilataso ja erityistukialueet (MALMI)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tausta Maatalouden tuotantotavat ja maankäyttö ovat tehostuneet rajusti viime vuosikymmeninä. Tämän seurauksena maatalouteen sidonnaisten eliölajien tila on heikentynyt maassamme jo pi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maatilan luontoarvojen mittaaminen: tilataso ja erityistukialueet (MALMI)
Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kehittää indikaattorikokoelma ekosysteemipalvelujen tilan ja kehityssuunnan arvioimiseksi Suomessa. Aiheeseen liittyviä kansallisen tason indikaattoreita ei to...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Metlan, Suomen ympäristökeskuksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Metsähallituksen yhteishankkeen (MMM 720/322/2011) tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys siitä, mikä on metsätalouden ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9