Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VACCIA Työpaketti 2: GMES-tuotteisiin pohjautuvan kaukokartoitusaineiston jalostaminen

VACCIA_logo

VACCIA-hankkeen toisessa työpaketissa kehitetään ja jalostetaan SYKEn kaukokartoitustuotteita FinLTSER -asemien tarpeisiin. Painoarvo on erityisesti aikasarja-analyysien kautta saatavassa sekä eri tuotteita yhdistävässä kaukokartoitustiedossa. Kehitettävät kaukokartoitussovellukset pohjautuvat SYKEn Euroopan avaruusjärjestölle kehittämiin GMES-tuotteisiin (Global monitoring of Environment and Security). Näitä ovat lumen peittämä alan, kasvillisuuden ja vedenlaadun seuranta. Maankäyttö ja siinä tapahtuvien muutosten arvioinneissa käytetään Corine Land Cover - maankäyttöaineistoja.

Tärkeimpinä tuloksina hankkeessa ovat FinLTSER asemien tutkimusalueille ja sovelluksiin räätälöity tietoa, joka pohjautuu aikasarja-analyyseihin lumipeiton, fenologian, vedenlaatuparametrien tai veden pintalämpötilan muutoksista. Hankkeessa pyritään kehittämään myös kaukokartoitustiedon yleistä käyttöönottoa ilmastomuutostutkimuksessa. Tämän vuoksi FinLTSER asemien muut mahdolliset kaukokartoitustietotarpeet kartoitetaan hankkeen alkuvaiheessa (helmi-maaliskuu 2009).

Yhteyshenkilö

Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 5.5.2013 klo 13.47, päivitetty 6.5.2013 klo 8.42