Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Toimittajakoulutus Itämeri ja sininen kasvu 12.4.2016
Sisältösivu | Julkaistu: 1.2.2016

Toimittajakoulutus käsittelee Itämerta ja sinisen kasvun käsitettä laajasti. Pohdimme esimerkiksi merenhoidon kustannuksia ja tuottoja, tehokasta ja turvallista liikennettä sekä eri toimintojen sijoit......

SYKE Info > Verkostot ja yhteistyö > Toimittajakoulutus Itämeri ja sininen kasvu 12.4.2016
Tutkimus kumpuaa luonnosta - Suomen luonnon päivän teemaseminaari
Uutinen | Julkaistu: 21.8.2015

Suomen ympäristökeskuksen seminaarissa keskustellaan saaristolinnuston muutoksesta, metsäluonnon tutkimuksesta ja turvaamisesta, sekä vedenalaisesta biodiversiteetista ja kaupunkiluonnon tarjoami......

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Tutkimus kumpuaa luonnosta - Suomen luonnon päivän teemaseminaari
Kännykkäkameralla vesiä mittaamaan – tavoitteena oman ympäristötiedon tuottamisen helpottuminen
Uutinen | Julkaistu: 16.6.2015

Suomen ympäristökeskus SYKEn ja hollantilaisyritys BlueLeg Monitorin järjestämässä kokeilussa iQwtr-älypuhelinsovelluksen ja vedenlaatumittalaitteen avulla voi itse tarkkailla oman lähivesistönsä omin......

Ajankohtaista > Uutiset > Kännykkäkameralla vesiä mittaamaan – tavoitteena oman ympäristötiedon tuottamisen helpottuminen
Visuaalinen verkkojulkaisu ”pärskii” päivitettyä Itämeri-tietoa
Tiedote | Julkaistu: 15.6.2015

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaisema Meren pärskäys 2015 on napakka visuaalinen tietopaketti Itämeren hoidosta ja ajankohtaisista teemoista. Se tarjoaa myös päivitettyä tietoa Itämeren ekosyste......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Visuaalinen verkkojulkaisu ”pärskii” päivitettyä Itämeri-tietoa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Visuaalinen verkkojulkaisu ”pärskii” päivitettyä Itämeri-tietoa
Maailman merien päivänä keskustellaan suolapulssista
Sisältösivu | Julkaistu: 8.6.2015

Vuoden 2014 joulukuussa Itämereen saapui Pohjanmereltä voimakas virtaus suolaisempaa vettä. Suolapulssi oli kolmanneksi voimakkain Itämerellä havaittu. Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus seu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Maailman merien päivänä keskustellaan suolapulssista
Maailman merien päivänä keskustellaan suolapulssista
Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tiedote | Julkaistu: 13.2.2015

Järvien hoidon suunnitteluun on kehitetty uusi riskien arviointiin perustuva tarkastelutapa. Laajassa yhteistyöprojektissa haettiin ratkaisua, miten arvioida eri alueiden tarve kunnostusten aloittamis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suurien järvien hoidon suunnitteluun uusi tarkastelutapa
Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin (BioTar)
Hanke | Julkaistu: 27.6.2013

Tausta Turvemaita on Suomessa perinteisesti ojitettu maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon vesitalouden parantamiseksi. Turvemailla tehtävät toimenpiteet saattavat muuttaa alapuolisen vesist...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin (BioTar)
Vesienhoidon mallit
Sisältösivu | Julkaistu: 27.9.2016

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty ja testattu useita erilaisia työkaluja ja malleja, jotka tukevat ja tehostavat vesienhoitoa. Niitä voidaan hyödyntää arvioitaessa vesistön tilaa ja tarvittavi...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit
Kuormitusvaikutusmalli - LLR
Sisältösivu | Julkaistu: 19.3.2014

LLR, eli Lake Load Response, on SYKEssä kehitetty selainpohjainen mallinnustyökalu kuormitusvaikutusten arviointiin. LLR auttaa kuormitusvähennystarpeen arvioinnissa ja siten vesistöalueiden hoido...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Kuormitusvaikutusmalli - LLR
Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno
Tiedote | Julkaistu: 2.10.2013

Uusi arvio Suomen vesien ekologisesta tilasta osoittaa, että järviemme pinta-alasta 85 prosenttia ja jokivesistämme 65 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tätä heikommassa kunnossa on kol......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Suuret järvet kunnossa, rannikkovesien tila kehno
Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa ReFFECT
Hanke | Julkaistu: 30.9.2013

Pienet latvapurot on luokiteltu suuressa osassa maatamme uhanalaiseksi elinympäristöksi. Purojen luonnontilaa on heikentänyt ennen kaikkea metsäojitusten aiheuttama sedimentaatio, mikä tarkoittaa pur...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Sedimentoituneiden purojen kunnostus: biodiversiteettia ja hydrologiaa yhdistävä lähestymistapa ReFFECT
Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tiedote | Julkaistu: 27.9.2013

Vesienhoidossa kansalaisille on varattu merkittävä rooli niin vesienhoitotoimenpiteiden alkuunpanemisessa, suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä GisBloom-hankkees......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kotijärvi terveeksi – kansalaisille uusia välineitä vesienhoitoon
Hankkeen osatehtävät
Sisältösivu | Julkaistu: 27.6.2013

Osatehtävä1 Kootaan tieto käytössä olevista biologisista menetelmistä (mm. pohjaeläimet, vesikasvit, kasviplankton, perifyton/piilevät, eläinplankton, perustuotanto, havas-menetelmä, myrkyll...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin (BioTar) > Hankkeen osatehtävät
Porin SuomiAreenalla heinäkuussa keskustellaan Itämerestä: kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan!
Tiedote | Julkaistu: 14.6.2013

Kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan! Itämeren ongelmat ovat ratkaistavissa, ja jokaisella on tässä roolinsa sen mukaan, minkä kokoisesta asiasta on kyse. Leväkukinnat ovat kansainvälinen ongel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Porin SuomiAreenalla heinäkuussa keskustellaan Itämerestä: kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan!
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Porin SuomiAreenalla heinäkuussa keskustellaan Itämerestä: kaikki on mahdollista kun yhdessä toimitaan!
Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi REFORM
Hanke | Julkaistu: 30.5.2013

Taustaa Jokien tila Euroopassa on muuttunut paljon säännöstelyn, perkausten sekä muiden jokien rakenteeseen vaikuttavien ihmisen toimien vuoksi. Jokien rakenteellinen muuttuneisuus on yksi suu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Jokien hydro-morfologia - tehokkaat kunnostusmenetelmät hyvän tilan saavuttamiseksi REFORM
Koekohteet Koillismaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 29.4.2013

Hankkeessa kunnostetaan vuosina 2013-2014 kahdeksaa Koillismaan perattua metsäpuroa: Pudasjärvellä sijaitsevat Naamanganoja ja Säkkisenoja, Taivalkoskella sijaitsevat Purnunoja, Halmeoja ja Käärmep...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen (METSÄPURO) > Koekohteet Koillismaalla
3D virtaus- ja ekologiamallin kehittäminen Suomen vesistöihin
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tavoitteet Selvittää ja kehittää COHERENS -virtausmallin käyttökelpoisutta tutkimusmallina Suomen vesistöissä. Soveltaa mallia suomalaisiin rannikko- ja sisävesiin Käyttä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > 3D virtaus- ja ekologiamallin kehittäminen Suomen vesistöihin
Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu - Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja ekosysteemitason prosesseihin? (PHYTOVAR)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hanke lyhyesti Luonnon monimuotoisuus on tärkeä tekijä ekosysteemien toiminnalle ja vakaudelle. Erityisesti harvalajisessa systeemissä kuten Itämeressä, jossa ihmisen aiheuttama nopea ympäris...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu - Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja ekosysteemitason prosesseihin? (PHYTOVAR)
Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen kuvaus Kolmivuotisessa PROTOOL-projektissa kehitetään merien perustuotannon mittaamiseen laitteistoa, joka automatisoituihin optisiin mittauksiin perustuvana soveltuisi ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Automaattiset menetelmät levien perustuotannon mittaamiseen Euroopan merialueilla (PROTOOL)
Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankekuvaus Nykyiset ilmastonmuutosmallit ennustavat Itämeren alueelle merkittäviä muutoksia vuodenaikaisissa prosesseissa (mm.jääpeite, valuma), mikä johtaa muutoksiin ravinteiden ja orgaanisen...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Itämeren biogeokemia muuttuvassa ilmastossa: valuma-alueelta avomerelle

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle