Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Hydrogeologiset seurannat
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Seurannan alkaminen 1975 pohjaveden korkeus ja laatu sekä maankosteus 1968 routa 2002 tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seuranta 2007 maa- ja metsätalouden hajakuormi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Hydrogeologiset seurannat
Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)
Hanke | Julkaistu: 27.6.2018

  Ajankohtaista Koillismaata ja koko Suomea voitaisiin markkinoida näkyvämmin pohjaveden avulla (Lopputiedote hankkeen tuloksista 28.6.2019,...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI)
Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tiedote | Julkaistu: 14.7.2017

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä p......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Tiedote | Julkaistu: 27.6.2017

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjassa nostetaan esiin eri puolilla Suomea toteutettuja tai suunniteltuja vesiensuojelu- ja vesienhoi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > 100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > 100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi
Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2017

Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti torjunta-aineiden ja ravinteiden pitoisuuksia yhteensä yli 200:lla pohjavesien seurantapaikalla vuosina 2007–......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa
Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Tiedote | Julkaistu: 11.5.2017

Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana rannikkoalueilla sekä Etelä-Hämeessä kuivan syksyn ja epävakaan talven jäljiltä. Kaivojen veden riittävyyttä on hyvä tarkkailla. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Rannikoilla ja Hämeessä tulee seurata kaivojen veden riittävyyttä
Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI)
Hanke | Julkaistu: 1.3.2017

Pohjaveden mallintaminen on erittäin käyttökelpoinen työkalu arvioitaessa vedenhankinnan riskejä ja suunniteltaessa keinoja niiden hallintaan. Kohdekohtainen pohjavesimalli vaatii paljon lähtötietoja...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjaveden tyyppimallit vesienhoidon ja vedenhankinnan riskinarvioinnissa ja hallinnassa (TYYLI)
Analyysitietojen tallentaminen sekä niiden toimittaminen tilaajalle
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Varmistaa näytteenottoon ja analyysitietoihin liittyvien tietojen dokumentointi yhtenäisellä tavalla.   Menettelytavat Dokumentti Vastuu ......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Analyysitietojen tallentaminen sekä niiden toimittaminen tilaajalle
Esipumppaus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjavesinäytteet otetaan havaintoputkista yleensä pumppaamalla. Ennen varsinaista näytteenottoa vettä tulisi pumpata havaintoputkesta riittävän kauan, jotta otettava näyte edustaisi pohjavesivyöhykk......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Esipumppaus
Happipitoisuuden mittaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjaveden happipitoisuuden perusteella voidaan arvioida esimerkiksi raudan ja mangaanin liukenemista pohjaveteen. Pohjaveden happimääritys on korvannut lähes kokonaan Eh-potentiaalin mittauk......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Happipitoisuuden mittaaminen
Havaintojen kirjaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytteenoton yhteydessä täytetään kentällä havaintolomake, johon merkitään: näytteenottaja, näytteenottopaikka, näytteenottoajankohta, näytteenotto-olosuhteet, pumppaustiedot ......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Havaintojen kirjaaminen
Kenttämittarit ja niiden kalibrointi
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Kenttämittarit Näytteenoton yhteydessä voidaan kentällä tehdä pohjavesimäärityksiä kenttäkäyttöön tarkoitetuilla mittareilla. Kenttämittareiden toimintaperiaatteissa voi olla eroavaisuuksia. Esi......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Kenttämittarit ja niiden kalibrointi
Kestävöinti
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Kestävöinnillä voidaan parantaa näytteen säilyvyyttä. Kestävöintitapa riippuu sekä tutkittavasta aineesta että määritysmenetelmästä. Kestävöinti tulisi tehdä ensisijaisesti maastossa tai ......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Kestävöinti
Laaduntarkkailunäytteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytteenoton laadunvalvonta käsittää nollanäytteet, rinnakkaiset osanäytteet ja rinnakkaisnäytteet, joiden ottaminen tulisi huomioida jo näytteenottosuunnitelmassa. Näytteenoton laadunvalvonn......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Laaduntarkkailunäytteet
Lämpötilan mittaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjaveden lämpötila mitataan aina näytteenoton yhteydessä. Lämpötilan mittaus täydentää muita mittauksia ja voi antaa viitteitä esimerkiksi pohjaveden kerrostuneisuudesta. Pohjaveden läm......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Lämpötilan mittaaminen
Muut näytteenottotarvikkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytteenotossa tarvitaan näytteenottopumpun, näytteenottimen ja näytepullojen lisäksi myös muita tarvikkeita. Tällaisia tarvikkeita ovat esimerkiksi suuri astia näytteenottopumppauksen tuoton mittaam......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Muut näytteenottotarvikkeet
Näytepullot
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytepullot valitaan tutkimuksessa tehtävien määritysten, arvioitujen pitoisuuksien sekä tutkimukselta vaadittavan tarkkuuden mukaan. Polyeteenimuovista valmistetut, värittömällä kierretulpal......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytepullot
Näytteenoton suunnittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Näytteenoton suunnittelulla pyritään varmistamaan, että näytteenottoon on varattu riittävät resurssit ja että näytteenotto tehdään oikeilla välineillä edustavista havaintopaikoista. Näyt......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteenoton suunnittelu
Näytteenoton valmistelu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Näytteenoton valmistelun tavoitteena on varmistaa, että näytteenottoon käytettävät laitteet ovat toimintakunnossa ja että näytteenotto voidaan toteuttaa turvallisesti ohjeiden mukaan oik......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteenoton valmistelu
Näytteenotto
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Pohjavesinäytteenottokäytäntöjen yhtenäistäminen.   Menettelytavat Dokumentti Vastuu 1. Laske pumppu havaintoput......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteenotto

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle