Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5

Vertaile verkossa ruokavalintojesi ympäristö- ja terveysvaikutuksia
Tiedote | Julkaistu: 25.2.2014

Uudella FOODWEB-verkkosovelluksella kuluttaja voi vertailla erilaisten ruoka-annosten ympäristövaikutuksia ja suhteuttaa ne terveellisyyteen sekä haitallisten aineiden altistukseen. Sivustolta löytyy ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Vertaile verkossa ruokavalintojesi ympäristö- ja terveysvaikutuksia
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Vertaile verkossa ruokavalintojesi ympäristö- ja terveysvaikutuksia
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Vertaile verkossa ruokavalintojesi ympäristö- ja terveysvaikutuksia
Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)
Hanke | Julkaistu: 27.10.2014

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/sam Hanke lyhyesti SAM-projekti tuottaa kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan tarkoitettuja työkaluja, eri...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM)
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE, PIRRE2)
Hanke | Julkaistu: 29.11.2013

Tutkimushankkeet olivat osa Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa, jonka päärahoittajina olivat Ympäristöministeriö, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teknologian kehittämiskeskus ja Suomen Akatemia. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE, PIRRE2)
Yhdyskuntajätevesilietteiden viher- ja maatalouskäytön riskit (RUSSOA)
Hanke | Julkaistu: 5.11.2013

Lietteitä käsittelevän esiselvityksen ja sen jatkona toteutetun PULMA -hankkeen (Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla) pohjilta on käynnistetty "Yhdy...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Yhdyskuntajätevesilietteiden viher- ja maatalouskäytön riskit (RUSSOA)
Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arvioinnin ja hallinnan, maankäytön suunnittelun ja viestinnän kehittäminen (BECOSI)
Hanke | Julkaistu: 15.10.2013

BECOSI on EU:n Interreg IVA -ohjelman hanke, jonka tarkoituksena on kehittää pilaantuneita maa-alueita koskevaa riskien arviointia ja hallintaa sekä maankäytön suunnittelua ja viestintää. Hankkees...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneiden maa-alueiden riskien arvioinnin ja hallinnan, maankäytön suunnittelun ja viestinnän kehittäminen (BECOSI)
Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
Hanke | Julkaistu: 16.10.2013

Hankkeessa selvitettiin kirjallisuuden ja matemaattisten mallien avulla haitallisten aineiden käyttäytymistä suomalaisilla pelloilla ja aineiden huuhtoutumista pelloilta vesiin. Työn tarkoituksena ol...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Puhdistamolietteen haitallisten aineiden pysyvyys ja kulkeutuminen mallinnuksen avulla (PULMA)
Ruoppaus- ja läjitysohjeen päivitys
Hanke | Julkaistu: 11.9.2015

Edellinen sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (Ympäristöopas 117) julkaistiin vuonna 2004. Ohjeessa esitellään toimintaan liittyvät säädökset ja lupamenettelyt sekä opastetaan toiminnan aiheuttamie...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ruoppaus- ja läjitysohjeen päivitys
Teollisesti valmistettujen metallisten nanohiukkasten käyttäytyminen ja vaikutukset Suomen ympäristöolosuhteissa
Hanke | Julkaistu: 26.9.2013

Hankkeen tausta Nanoteknologia on erittäin nopeasti kasvava ja kehittyvä teollisuussektori. Sen avulla kehitetään uusia tuotteita ja parannetaan olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksia, sillä ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Teollisesti valmistettujen metallisten nanohiukkasten käyttäytyminen ja vaikutukset Suomen ympäristöolosuhteissa
Reaktiiviset seinämät pilaantuneen pohjaveden käsittelyssä (RESET)
Hanke | Julkaistu: 1.10.2014

Lyhytosoite: http://syke.fi/hankkeet/reset Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja uusia ratkaisuja vaikeisiin pohjaveden pilaantumistapauksiin, joissa perinteis...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Reaktiiviset seinämät pilaantuneen pohjaveden käsittelyssä (RESET)
Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
Hanke | Julkaistu: 5.6.2013

Taustaa hankkeelle Hankkeen esiselvityksessä ”Kaivostoiminnan hyötyjen ja ympäristöhaittojen taloudellinen arvottaminen ja ympäristösääntely” tunnistettiin kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöh...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Kaivostoiminnan taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen rahamääräinen arvottaminen
Pysyvät orgaaniset haitta-aineet kierrätysmateriaaleissa (MUOVIPOP)
Hanke | Julkaistu: 18.11.2013

Hanke lyhyesti EU:ssa säädetään parhaillaan asetuksella uusia pitoisuusrajoja pysyville orgaanisille yhdisteille (POP). POP-asetuksen uudistetut raja-arvot saattavat asettaa tarpeen uusille toim...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pysyvät orgaaniset haitta-aineet kierrätysmateriaaleissa (MUOVIPOP)
Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä (NITROS)
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Lyhytosoite: http://syke.fi/hankkeet/nitros Ajankohtaista Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät Tutkimukset koealueella Maastotutkimuksen johtopä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä (NITROS)
Muistilista kaliumformiaatin käyttöön
Sisältösivu | Julkaistu: 15.4.2013

Liukkaudentorjunta-aineiden käyttömäärät Perinteisen liukkaudentorjunta-aineen käyttömäärät Kaliumformiaatin käyttömäärä on vaihdellut välillä noin 1000 – noin 6000 kg/km vuodes...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS) > Muistilista kaliumformiaatin käyttöön
Tärkeimpiä julkaisuja tiesuolan vaikutuksista pohjaveden laatuun
Sisältösivu | Julkaistu: 16.4.2013

Lindroos, N. & Nystén, T. 2015. I Salpausselän pohjaveden kloridipitoisuuksien muutokset ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 11/2015,  94 s. & 5 ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS) > Tärkeimpiä julkaisuja tiesuolan vaikutuksista pohjaveden laatuun
Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Lyhytosoite: http://syke.fi/hankkeet/midas Videolla SYKEn kehittämispäällikkö Taina Nystén kertoo muun muassa tiesuolauksen pohjavesivaikutuksista, vaihtoehtoisista liukkaudentorjunta-aineista...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä (MIDAS)

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5