Ohjeita CitobsDB käyttäjille

CitobsDB järjestelmä on tarkoitettu yhteiskäytettäväksi SYKE ja sen yhteistyökumppaneiden välillä.

CitobsDB voi toimia myös yhdessä muiden kansalaishavainnoinnin järjestelmien kanssa. CitobsDB Open311 rajapintaan voidaan ohjelmoida kyselyitä joita muissa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden palveluissa on jo olemassa, ”alkuperäisessä” käyttöliittymässä esimerkiksi tiettyä toimintoa varten tuotetuissa mobiiliapplikaatioissa. Tällaisten kopioitujen kyselyiden avulla näistä järjestelmistä voidaan siirtää tietoja CitobsDB palveluun, jossa ne näin olisivat samalla tavalla rajapinnoista käytettävissä kuin muutkin kansalaishavainnot: CitobsDB Open311 rajapinnalla GET Service Requests REST kyselyillä ja avoimen paikkatiedon pisteaineiston avulla havaittavissa.

Ohjeita CitobsDB järjestelmän käyttöön:

CitobsDB erityiset kategoriat

Kansalaishavaintoaiheita jäsentävien kategorioiden lisäksi on kaksi erityistä kategoriaa kansalaishavaintojen käyttämistä varten:

CitobsDB ja kansalaishavaintojen keräämisjärjestelmien välinen yhteistyö

Yhteistyötä varten CitobsDB kyselyihin on kolme kategoriaa: Lookalike, Mirror ja Master. On tärkeää huomata, että näihin kaikkiin kysymyspattereihin voi myös tallentaa havaintoja Citobs Open311 Widget tai muulla CitobsDB Open311 rajapintaa hyödyntävillä palveluilla.

  • Lookalike: Samankaltaisen kategorian kyselyt ovat vain kopioita olemassa olevista kanslaishavainnoinnin käyttöliittymistä. Varsinaisesti tässä kategoriassa ei oleteta minkäänlaista yhteistyösopimusta CitobsDB ylläpitäjän ja kopioitavan käyttöliittymäkyselyn ylläpitäjän välillä.
  • Mirror: Peilatun toisinnon kategoriassa CitobsDB ylläpitäjän ja kopioitavan alkuperäisen käyttöliittymäkyselyn ylläpitäjän välillä on yhteistyösopimus: Havaintoaineistot pyritään kopioimaan yhtäpitäviksi, joko kokonaisuudessaan tai esim tietyltä maantieteelliseltä alueelta.
  • Master: Master-version kategoriassa kaikki havainnot myös alkuperäisestä järjestelmästä pyritään keräämään CitobsDB järjestelmään. Master-versio on pääasiallinen havaintotiedoista ylläpidetty kopio, johon kattavin ja parhaiten virheellisyyksistä korjattu aineisto pyritään ylläpitämään.

JHS202 Kansalaishavainnot ja muu yhteinen ohjeistus

Kansalaishavaintotoimintaa ja kansalaistiedettä varten pyritään kehittämään kaikille viranomaisille yhteisiä käytäntöjä. Näiden avulla eri toimijat voisivat tuottaa yhteentoimivia aineistoja ja palveluita. JHS- eli julkisen hallinnon suosituksilla ohjataan eri toimijoita tuottamaan tietoteknisiä järjestelmiä, jotka toimivat sekä käyttäjän että palvelun tuottajan kannalta hyvin yhteen.

Linkkejä

JHS202 Kansalaishavainnot on hyvien ja toimiviksi osoittautuneiden käytäntöjen kokoelma. Se koostuu suositustekstistä sekä liitteistä

  1. Suunnittelua jäsentävät kysymykset
  2. Kansalaishavaintoihin liittyvien palvelupolkujen laatiminen
  3. Ohjeita toteuttamiseen

 

Julkaistu 19.9.2018 klo 14.57, päivitetty 14.2.2022 klo 18.09
Aihealue:
Kohderyhmä: