Master-ryhmä

Master-versio havintoaineistoista yhteistyössä muiden havaintojenilmoittamisen järjestelmien kanssa

Master -kategoriassa kaikki havainnot myös alkuperäisestä järjestelmästä pyritään keräämään CitobsDB järjestelmään. Tällöin myös alkuperäisen järjestelmän on huomattava päivittää omia tietoaineistojaan, ellei se käytä suoraan CitobsDB avoimen tiedon jakoa. Mikäli alkuperäinen järjestelmä myös lukee havaintoaineistonsa suoraan CitobsDB avoimen tiedon rajapinnasta, sen ei tarvitse itse ylläpitää historiallisia havaintoaineistojaan, ja se saa käyttäjilleen näytettäväkseen kaikkien järjestelmien kaikki käyttökelpoisina avoimen tiedon jakoon julkaistut havainnot.

Master-versio on pääasiallinen havaintotiedoista ylläpidetty kopio, johon kattavin ja parhaiten virheellisyyksistä korjattu aineisto pyritään ylläpitämään. Master -kategorian kysymyspatterit ja niitä vastaavat rajapintapalvelut siis sisältävät ”mallikopion” eri järjestelmissä esitetyistä kysymyspattereista. Lisäksi jokaisen järjestelmän tätä vastaavien kyselyiden, perustui järjestelmän toiminta CitobsDB tekniikkaan tai ei, kerättyjen havaintojen kopio on toimitettu Master -kategorian kysymyspatterin rajapinnan kautta juuri tähän Master –palveluun. Ja mikäli havaintoja annotoidaan havaintoaineistosta poistettavaksi tai kopioidaan esimerkiksi soin sensuroidulla tietosisällöllä uusina havaintoina ilman julkiseen levitykseen kelpaamattomia osasisältöjä, on samat poistot ja korjaukset tehtävä myös Master –kategorian kyselyihin.

Tällä hetkellä CitobsDB:ssä ei ole valmista automatiikkaa Master –havaintojen päivittämiseen, hyvin samoin kuin Mirror –kategoriaankaan: Järjestelmien ja tietokantojen ”peilaaminen” keskenään on siis järjestettävä CitobsDB:n rajapinnan palveluita käyttävien järjestelmien kesken:

  • Jos havainto merkitään non-valid tilaan eli poistetaan julkisesta avoimen tiedon jakelusta CitobsDB järjestelmässä, on ”alkuperäisen” järjestelmän tämä osattava havaita ja siihen reagoida.
  • Jos tietoja syötetään ”alkuperäisestä” järjestelmästä CitobsDB järjestelmään, ja syötettyjä havaintoja halutaan ”alkuperäisessä” järjestelmässä poistaa käytöstä, sen on myös annotoitava havainnot sopivalla CitobsDB System kyselypatterilla tehtävällä annotaatiohavainnolla. Tämän jälkeen CitobsDB tietosisältöä on ylläpidettävä: Annotaatiohavaintoon on esim reagoitava muuttamalla sen merkitsemä alkuperäinen havainto non-valid tilaan, jolloin se poistuu avoimen tiedon aineistojakelusta.

Tyypillisesti jotain aihealuetta käsittelevä kysymyspatteri ensin luodaan joko aihepiirin kertovaan kategoriaan (esim Hydrologia), mikäli se on itse määritelty tai Lookalike –kategoriaan, jos kyseessä on jonkin olemassa olevan kyselyjärjestelmän kopioiminen CitobsDB järjestelmään. Master-kysymyspatteri luodaan tämän jälkeen, mieluiten johonkin rinnakkaiseen asennukseen CitobsDB tietokannasta – tyypillisesti varmuuskopiona.

On tärkeää, että Master –kysymyspatterilla ja sen kopioilla on erilainen Open311 Service Code –tieto, varsinkin jos Master –tietokanta ja kopio ovat eri toimijoiden ylläpitämiä. Näin on paremmin hallittavissa mikä havaintotietoaineiston tietue on jo master-kannassa ja mikä vielä vain sen kopiossa: Tietueet voidaan yksilöidä palvelun sisällä Service Code ja Service Request ID tietojen avulla, joten yksilöinti onnistuu erillisillä Service Code -tunnuksilla myös Master ja kopiopalveluiden välillä. Kopiokantojen Service Code voi esimerkiksi alkaa etuliitteellä copy_ ennen master –kannan Service Code tietoa.

Julkaistu 19.9.2018 klo 15.07, päivitetty 5.12.2018 klo 11.44
Aihealue:
Kohderyhmä: