Mirror-ryhmä

Mirror - Peilatut toisinnot kysymyspattereista ja käyttöliittymistä yhteistyössä muiden havaintojenilmoittamisen järjestelmien kanssa

Mirror – eli peilatun toisinnon – kategoriassa CitobsDB ylläpitäjän ja kopioitavan ”alkuperäisen” käyttöliittymäkyselyn ylläpitäjän välillä on yhteistyösopimus: Havaintoaineistot pyritään kopioimaan yhtäpitäviksi, joko kokonaisuudessaan tai esim. tietyltä maantieteelliseltä alueelta. Kopiointi voi myös olla vain yhdensuuntaista, esimerkiksi ulkopuolinen alkuperäisen palvelun ylläpitäjä vain kopioi CitobsDB keräämät havainnot itselleen, tai CitobsDB tietokantaan syötetään tähän kategoriaan määritellyllä kyselyllä ulkopuoliseen palveluun kerääntyneet havainnot kopioituina tietoina.

CitobsDB ei sinänsä mitenkään tue kahden kansalaishavaintoaineiston sisällön synkronoinnin varmistamista. Järjestelmien ja tietokantojen peilaaminen keskenään on siis järjestettävä CitobsDB:n rajapinnan palveluita käyttävien järjestelmien kesken:

  • Jos havainto merkitään non-valid tilaan eli poistetaan julkisesta avoimen tiedon jakelusta CitobsDB järjestelmässä, on ”alkuperäisen” järjestelmän tämä osattava havaita ja siihen reagoida.
  • Jos tietoja syötetään alkuperäisestä järjestelmästä CitobsDB järjestelmään, ja syötettyjä havaintoja halutaan alkuperäisessä järjestelmässä poistaa käytöstä, sen on myös annotoitava havainnot sopivalla CitobsDB SYSTEM kyselypatterilla tehtävällä annotaatiohavainnolla. Tämän jälkeen CitobsDB tietosisältöä on ylläpidettävä: Annotaatiohavaintoon on esim reagoitava muuttamalla sen merkitsemä alkuperäinen havainto non-valid tilaan, jolloin se poistuu avoimen tiedon aineistojakelusta.

Mikäli on tarpeen säilyttää tieto myös alkuperäisestä Service Codesta ja Service Request IDstä jotka syntyivät alkuperäistä havaintoa talletettaessa, ne voidaan tallentaa erillisinä annotaatiohavaintotietoina master –kantaan toimitettaessa. Tyypillisesti alkuperäinen Service Request ID ei säily master –kantaan tallennettaessa. On hyvä harkita, pitäisikö havaintoja automaattisesti annotoida huomautuksella kopioimisesta palveluiden välillä, tietoja lähettävässä ja/tai vastaanottavassa järjestelmässä.

CitobsDB group/category –tieto palveluille: Mirror

Mirror-kategorian kysmyspattereita

  • Mirror –kategorian kysymyspattereita ei ole otettu käyttöön vielä ensimmäistäkään.

Aiemmin käytössä olleita tai muuten käytöstä poistettuja Lookalike-kategorian kysmyspattereita

  • Mirror –kategorian kysymyspattereista ei ole poistettu käytöstä vielä ensimmäistäkään.


 

Julkaistu 19.9.2018 klo 15.04, päivitetty 5.12.2018 klo 11.43
Aihealue:
Kohderyhmä: