Sopimukset – havainnonteon sopimus- ja ilmoitusasiat

Teknisiä ja käytännön havaintotoiminnan järjestelyitä varten tarvitaan myös ns annotaatiohavaintoja: Havaintoja ja muistiinpanoja toisista havainnoista, niiden laadusta, tekotavasta, yhteydestä toisiin havaintoihin tai havaintojärjestelyihin. Tällaista asioiden järjestelmällistä kommentointia kutsutaan annotoinniksi. Tässä "Legal" eli suomeksi "sopimus" -havaintokategoriassa annotoidaan havaintoihin tai paikkoihin sopimus- ja havaintotoimintaa liittyviä ilmoitusasioita.

Monet Sopimus-kategoriassa olevat havainnot voisivat usein olla myös System- eli järjestelmäkategoriassa. Ne kuitenkin ovat lähinnä sopimus- ja ilmoitusasioita, eikä niiden avulla toteuteta suoraan järjestelmien tai toimintojen välisiä yhteyksiä määrittäviä logiikkatietoja, kuten esimerkiksi laaduntarkastuksen päätöksiä. Tässä jatkossa todennäköisesti varsin moninaisessa tiedonsyötön palveluiden kategoriassa on lähinnä sopimusasioita ja ilmoituksia.

Nämä kyselyt tulevat olemaan hyvin harvoin suoraan tarpeellisia tavallisille kansalaishavaitsijoille: Tavallisin käyttö tulee olemaan kansalaishavaintojen kampanjoiden järjestäjien ja tiedon kerääjien sisäistä tiedonvaihtoa tietojärjestemien tasolla.

Esimerkkejä Legal- kategorian kysymyspattereista voisivat olla vaikkapa

  • Havaintopaikan määrittely:Tässä on ilmoituksen yhteydessä määritellyllä koodilla tunnistettava havaintopaikka. Tältä paikalta pyritään keräämään määrätyntyyppisiä havaintoja - esimerkiksi myöhemmin määriteltävällä havainto-ohjelmalla
  • Havaintopaikan havainto-ohjelman määrittely: Tietyllä koodilla määritellyllä havaintopaikalla pyritään keräämään määrätyntyyppisiä havaintojaesimerkiksi viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Tässä annotoidaan siis havaintopaikkatietoa.
  • Havainto-ohjelmaan sitoutuminen: Havaintopaikan havainto-ohjelmatietoa voidaan annotoida ilmoituksella että jokin taho pyrkii sitä toteuttamaan, esimerkiksi tietyllä aikavälillä. Voidaan esimerkiksi ilmoittaa tunnus, jolla havainnot tunnistetaan tietyn tahon tekemäksi. On huomattava, että CitobsDB-järjestelmään ei saa tallentaa suoraan henkilötietoja, vaan ne on koodattava niin ettei niitä voi suoraan yhdistää henkilöön avoimissa havainnoissa. Tästä vastaa tiedot CitobsDB järjestelmään syöttävä palvelu.
  • Havainto-ohjelman onnistuminen: Annotaatio havaintopaikan havainto-ohjelmaan siitä, miten onnistuneesti alueelta on kertynyt havaintoja ohjelman mukaisesti, esimerkiksi tavoitteisiin verrattuna pistemääränä.
  • Havainto-ohjelmaan sitoutumisen arviointi: Annotaatio yksittäisen tahon havainto-ohjelmaan sitoutumisen onnistumisesta. Tällaisten ilmoitusten avulla voidaan esimerkiksi ratkaista paremmuus erilaisissa kilpailuissa. 

Kysymyspattereita Legal- eli Sopimus -kategoriassa

Tällä hetkellä järjestelmästä ei ole avoimeen käyttöön julkaistu Legal- eli Sopimus -kategorian kysymyspattereita.

Lisätietoja

havaitsemaan sähköpostiosoite
Julkaistu 3.8.2018 klo 12.50, päivitetty 11.1.2019 klo 17.24
Aihealue:
Kohderyhmä: