CitobsDB ja kansalaishavaintojen keräämisjärjestelmien välinen yhteistyö

CitobsDB voi toimia myös yhdessä muiden kansalaishavainnoinnin järjestelmien kanssa. CitobsDB Open311 rajapintaan voidaan ohjelmoida kyselyitä joita muissa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden palveluissa on jo olemassa, ”alkuperäisessä” käyttöliittymässä esimerkiksi tiettyä toimintoa varten tuotetuissa mobiiliapplikaatioissa. Tällaisten kopioitujen kyselyiden avulla näistä järjestelmistä voidaan siirtää tietoja CitobsDB palveluun, jossa ne näin olisivat samalla tavalla rajapiunnoista käytettävissä kuin muutkin kansalaishavainnot: CitobsDB Open311 rajapinnalla GET Service Requests REST kyselyillä ja avoimen paikkatiedon pisteaineiston avulla havaittavissa. 

Yhteistyötä varten CitobsDB kyselyihin on kolme kategoriaa: LOOKALIKE, MIRROR ja MASTER. On tärkeää huomata, että näihin kaikkiin kysymyspattereihin voi myös tallentaa havaintoja Citobs Open311 Widget tai muulla CitobsDB Open311 rajapintaa hyödyntävillä palveluilla. 

Lookalike

Lookalike-kategorian kyselyt ovat vain kopioita olemassa olevista kanslaishavainnoinnin käyttöliittymistä. Varsinaisesti tässä kategoriassa ei oleteta minkäänlaista yhteistyösopimusta CitobsDB ylläpitäjän ja kopioitavan käyttöliittymäkyselyn ylläpitäjän välillä.

  • CitobsDB group/category –tieto palveluille: Lookalike

Mirror

Mirror-kategoriassa CitobsDB ylläpitäjän ja kopioitavan ”alkuperäisen” käyttöliittymäkyselyn ylläpitäjän välillä on yhteistyösopimus: Havaintoaineistot pyritään kopioimaan yhtäpitäviksi, joko kokonaisuudessaan tai esim tietyltä maantieteelliseltä alueelta. Kopiointi voi myös olla vain yhdensuuntaista, esimerkiksi ulkopuolinen alkuperäisen palvelun ylläpitäjä vain kopioi CitobsDB keräämät havainnot itselleen, tai CitobsDB tietokantaan syötetään tähän kategoriaan määritellyllä kyselyllä ulkopuoliseen palveluun kerääntyneet havainnot kopioituina tietoina.  

CitobsDB ei sinänsä mitenkään tue kahden kansalaishavaintoaineiston sisällön synkronoinnin varmistamista. Järjestelmien ja tietokantojen ”peilaaminen” keskenään on siis järjestettävä CitobsDB:n rajapinnan palveluita käyttävien järjestelmien kesken:

  • Jos havainto merkitään non-valid tilaan eli poistetaan julkisesta avoimen tiedon jakelusta CitobsDB järjestelmässä, on ”alkuperäisen” järjestelmän tämä osattava havaita ja siihen reagoida. 
  • Jos tietoja syötetään ”alkuperäisestä” järjestelmästä CitobsDB järjestelmään, ja syötettyjä havaintoja halutaan ”alkuperäisessä” järjestelmässä poistaa käytöstä, sen on myös annotoitava havainnot sopivalla CitobsDB SYSTEM kyselypatterilla tehtävällä annotaatiohavainnolla. Tämän jälkeen CitobsDB tietosisältöä on ylläpidettävä: Annotaatiohavaintoon on esim reagoitava muuttamalla sen merkitsemä alkuperäinen havainto non-valid tilaan, jolloin se poistuu avoimen tiedon aineistojakelusta.
  • CitobsDB group/category –tieto palveluille: Mirror

Master

Master-kategoriassa kaikki havainnot myös ”alkuperäisestä” järjestelmästä pyritään keräämään CitobsDB järjestelmään. Tällöin myös ”alkuperäisen” järjestelmän on huomattava päivittää omia tietoaineistojaan, ellei se käytä suoraan CitobsDB avoimen tiedon jakoa. Mikäli ”alkuperäinen” järjestelmä myös lukee havaintoaineistonsa suoraan CitobsDB avoimen tiedon rajapinnasta, sen ei tarvitse itse ylläpitää historiallisia havaintoaineistojaan, ja se saa käyttäjilleen näytettäväkseen kaikkien järjestelmien kaikki käyttökelpoisina avoimen tiedon jakoon julkaistut havainnot.

  • CitobsDB group/category –tieto palveluille: Master

 

Julkaistu 3.8.2018 klo 13.15, päivitetty 5.12.2018 klo 12.05
Aihealue:
Kohderyhmä: