Näin hyödynnät Citobs -palveluita

Citobs palveluiksi kutsutaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kansalaishavaintojärjestelmän avulla tuotettuja palveluita. Tämän SYKEssä kehitetyn järjestelmän nimi on CitobsDB (citizen observation database). Tämä tekniikka on suunniteltu niin, että se jatkossa voi toimia osana erilaisia ympäristöön liittyviä paikallisia, kansallisia ja miksei kansainvälisiäkin palveluita. Sen avulla samansisältöistä kansalaishavaintotietoa voidaan kerätä eri verkkosivujen, ohjelmistojen, mobiiliapplikaatioiden, havaintolaitteiden jne käyttäjiltä yhteen tiedon varastointipaikkaan, josta näitä havaintojen tietoaineistoja voi myös käyttää yhteisesti.

Kansalaishavaintoja tehdään eri aiheista – kuten esimerkiksi jäidenlähdöstä erilaisista vesistöistä. Kansalaishavaintojen aiheista tehdään erilaisia kysymysten koosteita havaitsijoille eri havaintotilanteisiin. Nämä kysymyspatterit näkyvät paitsi kansalaishavainnot.fi sivustolta löytyvien lomakesivuilla havaintojen lähettämistä varten, myös esimerkiksi Järviwikin Havaintolähetissä havaitsijan kännykässä havaintoa ilmoitettaessa. Kansalaishavainnot ovat havaitun ilmiön tapahtumapaikkaan ja –aikaan yhdistettyjä vastauksia tällaisiin kysymyspattereihin.

Tällä kansalaishavainnot.fi sivustolla on julkaistu aihekohtaisia kysymyspattereita, joita löydät esimerkiksi Kyselyt -osion alta. Näillä sivuilla näkyvät lomakkeet on luotu niinsanotuilla widget -koodeilla, joita voi luoda Upota kysely -sivun avulla myös omille verkkosivuillesi liitettäviksi, tai erillisillä html -tiedostoilla tallennettuina klikkaamalla käynnistettäviksi. Lomake syöttää havainnon SYKE:n CitobsDB järjestelmään Open311 protokollan avulla. Järjestelmän nimen mukaan näitä lomakkeen luovia verkkosivukoodiin lisättäviä widgettejä kutsutaan Citobs Open311 widgeteiksi. Citobsdb -palveluiksi kutsutaan tapaa ilmoittaa havaintoja ja organisoida kansalaishavaintotoimintaa CitobsDB järjestelmän avulla.

Kansalaishavaintoaiheita kerätään aihepiireiksi, kuten jäätilanne, talven etenemisen seuranta tai tulvatilanteen seuranta. Esimerkiski jäänlähtö kuuluu näihin kaikkiin aihepiireihin. Kansalaishavaintojen kyselyitä ja muita keräämisen järjestelyitä jonkin aihepiirin ympärille kutsutaan kampanjaksi. Kampanjoissa on mukana niin julkishallintoa, yhdistyksiä, yrityksiä kuin yksityisiä ihmisiäkin. Kampanjan sivuilla on kysymyspattereiden lomakkeita sisältävien sivujen lisäksi ohjesivuja, havaintotoiminnan ilmoitusmateriaaleja ja esimerkiksi linkkejä kampanjaan osallistuvien organisaatioiden sivuille. Usein kampanjalla on myös erillinen, näyttävä ja havainnoillinen tiedotussivusto. Vaikkapa Talviseurannalla on omien talviseuranta.fi sivujensa lisäksi myös juuri tätä tarkoitustaan varten tehty havaintojenilmoituspalvelu (Talviseurantalähetti). Niitäkin voidaan esitellä kansalaishavainnot.fi sivuilla - vaikka kaikilla kampanjoilla tällaisia ei olekaan.

Kampanjaan osallistuminen havaitsijan osalta ei välttämättä edellytä muuta kuin havaintojen lähettämistä itseä kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi joissakin kampanjoissa saattaa olla myös muita tapoja osallistua. Yksinkertaisimmillaan havaitsijoille tarvitsee vain lähettää sähköpostitse tai jakaa sosiaalisessa mediassa kampanjan tai yksittäisen kysymyspatterin sivun osoite: Lomakkeen tai kampanjan lomakkeiden kautta havaitsija voi lähettää havaintonsa SYKE:n CitobsDB järjestelmään.

Kun kansalaishavaintoja jostain aihepiiristä ryhdytään keräämään ja käyttämään, järjestelyissä tarvitaan esimerkiksi tiedotusta, havaitsijoiden koulutusta ja neuvontaa. Havaittavia ilmiöitä ei välttämättä esiinny ympäri vuoden. Joidenkin kampanjoiden voikin sanoa toistuvan vuosittain, mutta niihin liittyvää koulutusta voidaan usein valmistella ja järjestellä läpi vuoden. Havaintojen läpikäymistä tai havaintotietojen hyödyntämistä jatketaan usein pitkään kampanjan mahdollisen lopettamisen jälkeenkin. Ilman kampanjan järjestelyitä ei toisaalta ole välttämättä ketään vastaamassa havaitsijoiden kysymyksiin, järjestämässä havaitsemisen yhteisiä asioita tai korjaamassa nopeasti virheellisiä havaintotietoja.

Havaintoja eri aiheista voi lähettää ilman kampanjaakin, mutta neuvontaa on ilman kampanjaa hankala järjestää.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kansalaishavainnot sähköpostiosoite kuvana
 

 

 

Tarkempia tietoja SYKE CitobsDB järjestelmän käytöstä ja mahdollisuuksista löydät Ohjeita tietosuojasta ja yhteiskäytöstä -sivuilta.

Julkaistu 3.8.2018 klo 13.23, päivitetty 14.2.2019 klo 10.01
Aihealue:
Kohderyhmä: