Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6

Työpaketti 1 Yleishallinto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämän työpaketin tehtävänä on projektin tekninen ja taloudellinen hallinnointi. Hallinnointirakenteeseen kuuluvat: Johtoryhmä, jonka muodostavat projektin johtaja (M. Forsius, SYKE) se...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 1 Yleishallinto
EU-hankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2019

Hankelistaa ylläpidetään englanninkielisellä sivulla: EU projects ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > EU-hankkeet
Hankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joissa tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Kehitämme käytännön ratkaisuja vankan tieteellisen osaamisen pohjalta. Suuri...

Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Hankkeet
GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Action 1:  Project management GisBloom inception report (01.07.2011).pdf (1060kt) GisBloom Mid-term Report (30.04.2012).pdf (3167 kt) Action 1. After Life Communication Pla...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
METSO-hankkeiden koordinointi
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Erämaata Kirkkonummella © Jouko Lehmuskallio SYKEssä koordinoitavaan METSOa tukevien tutkimus- ja kehityshankkeiden kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön (MMM...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > METSO-hankkeiden koordinointi
METSOn seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Aulankojärvi © Jouko Lehmuskallio SYKE ja Luonnonvarakeskus vastaavat METSO-ohjelman toteutumisen seurannasta. Seurantaan osallistuvat asiantuntijat ja tutkijat arvioivat METSOn ekologi...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > METSOn seuranta
Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Hanke | Julkaistu: 25.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tarkoituksena oli edelleenkehittää EUMETSATin H-SAF (Satellite Application Facilities for Hydrology) projektissa käytettyä lumikartoitusmenetelm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet MarCoast -hankkeen  tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla. Laadunv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

PLAN BOTHNIA on kokeiluhanke, jossa harjoitellaan kansainvälistä merialuesuunnittelua esimerkkikohteena Selkämeri. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokemusta siitä, minkälaista merialuesuunnitte...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)
Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Taustaa Meripuitedirektiivin täytäntöönpanossa noudatetaan ekosysteemilähtöistä käsittelytapaa; luontodirektiivin puitteissa suojellaan arvokkaina pidettyjä luontokohteita. Ihmise...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)
Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Metlan, Suomen ympäristökeskuksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Metsähallituksen yhteishankkeen (MMM 720/322/2011) tavoitteena on luoda kokonaiskäsitys siitä, mikä on metsätalouden ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Metsätalouden vesistökuormituksen seurantatarpeiden ja -kustannusten selvitys
Tekstiilien sisältämien haitallisten kemikaalien riskien hallintaa selvitetty
Tiedote | Julkaistu: 21.10.2011

Kuva Timo Assmuth Tekstiilien kemikaaleista aiheutuvia riske......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tekstiilien sisältämien haitallisten kemikaalien riskien hallintaa selvitetty
Suomenlahden vedenalaiselle kartoitustiedolle kysyntää
Tiedote | Julkaistu: 25.8.2011

Haarukkalevä. Kuva: Metsähallitus 2009 Meren käy......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomenlahden vedenalaiselle kartoitustiedolle kysyntää
SYKEn merikeskus jatkaa meduusahavaintojen keruuta
Tiedote | Julkaistu: 3.8.2011

Korvameduusa. Kuva Riku Lumiaro SYKEn merikeskus ke......

Ajankohtaista > Tiedotteet > SYKEn merikeskus jatkaa meduusahavaintojen keruuta
Hapetuksen vaikutukset riippuvat voimakkaasti paikallisista oloista
Tiedote | Julkaistu: 19.4.2011

Sandöfjärdenillä hapetus- pumppauksessa käytettävä laite. Kuva: Ves......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Hapetuksen vaikutukset riippuvat voimakkaasti paikallisista oloista
Jätevesineuvonnan kehittäminen käynnistyy pilottihankkeilla
Tiedote | Julkaistu: 3.2.2011

Valtion tukema jätevesineuvonta käynnistyy kolmella pilottialueella huhti-toukokuussa 2011. Tehostamalla jätevesineuvontaa pyritään varmistamaan, että kiinteistöjen omistajat saavat luotettavan......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Jätevesineuvonnan kehittäminen käynnistyy pilottihankkeilla

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6