Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Työpaketti 13: Ilmansaasteiden kulkeutuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämä työpaketti keskittyy Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella tehtävään ilmanlaatututkimukseen. Muuttuvan ilmaston mukana ilmamassojen tyypilliset kulkeutumisreitit voivat muutt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 13: Ilmansaasteiden kulkeutuminen
Työpaketti 2: Kaukokartoitus
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

VACCIA-hankkeen toisessa työpaketissa kehitetään ja jalostetaan SYKEn kaukokartoitustuotteita FinLTSER -asemien tarpeisiin. Painoarvo on erityisesti aikasarja-analyysien kautta saatavassa ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 2: Kaukokartoitus
Työpaketti 3: Ilmastoskenaariot
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Kasvihuoneilmiön voimistuessa lämpenevät etenkin pohjoiset maa-alueet. Keskilämpötilan ohella muuttuvat myös vuorokauden ylimmät ja alimmat lämpötilat, sateisuus, lumipeite, terminen kasvu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 3: Ilmastoskenaariot
Työpaketti 4: Yhteenvedot ja tiedon levitys
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Työpaketti neljän tehtävänä on muiden projektin työpakettien tulosten yhteenveto sekä tiedon levitys. Työpaketti tuottaa projektin yleisen tiedonlevitysmateriaalin (www-sivut, esitteet), s...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 4: Yhteenvedot ja tiedon levitys
Työpaketti 5: Rannikkoekosysteemit
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämä työpaketti keskittyy Suomenlahden länsiosan rannikkoekosysteemeihin. Tähän alueeseen kuuluu useita luonnonvaroja, jotka ovat luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja talouden kannalta arvo...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 5: Rannikkoekosysteemit
Työpaketti 6: Kaupunkiympäristöt
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tarkastelemme hankkeessa maankäytön ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksia kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluille. Erityisesti tiiviin kaupunkirakenteen merkitys yhdessä ilmastonmuutoksen t...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 6: Kaupunkiympäristöt
Työpaketti 7: Maataloustuotanto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Työpaketissa 7 selvitetään, miten ilmastonmuutoksen ennustetaan vaikuttavan suomalaiseen maataloustuotantoon ja viljely-ympäristöön, ja miten muutokseen olisi mahdollista sopeutua paikalli...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 7: Maataloustuotanto
Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

EU palkitsi VACCIA-hankkeen Best LIFE Environment project -palkinnolla! Luonto muuttuu kun ilmasto muuttuu, sopeutumista tarvitaan Ilmastonmuutoksesta on tulossa suuri ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA)
Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)
Hanke | Julkaistu: 30.4.2013

Tausta ja tavoitteet Energiajärjestelmät ovat yleensä vahvasti polkuriippuvaisia: nykyiset tuotantorakenteet, päästöt ja kustannukset riippuvat paljolti vuosikymmeniä aiemmin tehdyistä ratkaisui...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)
Talvimökin vesihuolto - pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja maaseutuasunnoille (PAVE)
Hanke | Julkaistu: 3.5.2013

Aihe ja tavoitteet Suomessa arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, ja vuosittain luku kasvaa noin 4000 uudella rakennuksella. Loma-asunnot halutaan us...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Talvimökin vesihuolto - pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja maaseutuasunnoille (PAVE)
Työpaketti 1 Yleishallinto
Sisältösivu | Julkaistu: 5.5.2013

Tämän työpaketin tehtävänä on projektin tekninen ja taloudellinen hallinnointi. Hallinnointirakenteeseen kuuluvat: Johtoryhmä, jonka muodostavat projektin johtaja (M. Forsius, SYKE) se...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) > Työpaketti 1 Yleishallinto
EU-hankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 10.12.2019

Hankelistaa ylläpidetään englanninkielisellä sivulla: EU projects ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > EU-hankkeet
Hankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 3.5.2013

Toimintamme on jäsentynyt hankkeiksi, joissa tuotamme tietoa päätöksenteon tarpeisiin ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Kehitämme käytännön ratkaisuja vankan tieteellisen osaamisen pohjalta. Suuri...

Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Hankkeet
GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2013

Action 1:  Project management GisBloom inception report (01.07.2011).pdf (1060kt) GisBloom Mid-term Report (30.04.2012).pdf (3167 kt) Action 1. After Life Communication Pla...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan (GISBLOOM) > GisBloom-hankkeen raportointi EU:lle (deliverable products)
METSO-hankkeiden koordinointi
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Erämaata Kirkkonummella © Jouko Lehmuskallio SYKEssä koordinoitavaan METSOa tukevien tutkimus- ja kehityshankkeiden kokonaisuuteen kuuluvat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön (MMM...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > METSO-hankkeiden koordinointi
METSOn seuranta
Sisältösivu | Julkaistu: 2.5.2013

Aulankojärvi © Jouko Lehmuskallio SYKE ja Luonnonvarakeskus vastaavat METSO-ohjelman toteutumisen seurannasta. Seurantaan osallistuvat asiantuntijat ja tutkijat arvioivat METSOn ekologi...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > METSO-ohjelma > METSOn seuranta
Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Hanke | Julkaistu: 25.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen tarkoituksena oli edelleenkehittää EUMETSATin H-SAF (Satellite Application Facilities for Hydrology) projektissa käytettyä lumikartoitusmenetelm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Satellite Application Facility -kehitystyö yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja TKK:n kanssa (Hydrosaf)
Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet MarCoast -hankkeen  tavoitteena on perustaa Euroopan laajuinen palveluverkko vedenlaadun havainnointiin satelliittien avulla. Laadunv...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Eurooppalaisten vedenlaadun satelliittikartoitusten palveluntarjoajien verkosto (MarCoast, GMES)
Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

PLAN BOTHNIA on kokeiluhanke, jossa harjoitellaan kansainvälistä merialuesuunnittelua esimerkkikohteena Selkämeri. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kokemusta siitä, minkälaista merialuesuunnitte...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Merialuesuunnittelun esimerkkihanke Selkämerellä (PLAN BOTHNIA)
Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Taustaa Meripuitedirektiivin täytäntöönpanossa noudatetaan ekosysteemilähtöistä käsittelytapaa; luontodirektiivin puitteissa suojellaan arvokkaina pidettyjä luontokohteita. Ihmise...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemilähestymistavan soveltamisvaihtoehdot merien hallintaan (ODEMM)

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle