Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kierrätyslannoituksen suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

Uutinen 3.6.2019 klo 16.10
Kasvien itäminen
© Pexels

Maatalouden rooli hiilensidonnassa voi muodostua keskeiseksi niin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kuin luonnonvarojen säästämiseksi. Suomessa vuosittain muodostuvat, kierrätettävät biomassat sisältävät fosforia jotakuinkin saman verran kuin fosforilannoitukseen tarvitaan. Lisäksi yli kolmannes tarvittavista lannoitetypestä olisi mahdollista tuottaa kierrättämällä (tilanne 2018).

Viljelijälle kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö ei ainoastaan korvaa mineraalilannoitteita, vaan se mahdollistaa maan kasvukunnon parantamisen ja elinvoimaisen maaperämikrobiston ylläpidon. Kun tuotteiden jäljitettävyys ja kuluttajabrändit yleistyvät, kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjällä on mahdollisuus parantaa tuotteidensa markkina-asemaa mm. pienen hiilijalanjäljen avulla.

Uusi opas esittelee kierrätyslannoitevalmisteiden käytön ja suunnittelun perusperiaatteita. Oppaan tavoitteena on parantaa maatalouden kierrätyskäytäntöjen tunnettavuutta sekä viljelijöiden että lannoitevalmistajien keskuudessa.

 

Julkaisu: 

Kierrätyslannoitus: Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa (Seppänen, Ari-Matti; Luostarinen, Sari; Pesonen, Liisa (2019))


Kohderyhmä: