Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)

AJANKOHTAISTA

 
 

Blogit

 

Uutisia

Biokaasulaitoksen ravinteet tehokkaasti kiertoon – loppuseminaarin aineistot (13.1.2020)

BioRaEE-hanke piti loppuseminaarinsa yhdessä BioRaKi2 (Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa) -hankkeen kanssa. Tutustu loppuseminaarin esityksiin. Lisää

 

 

Hankkeen loppuseminaari: Biokaasulaitoksen ravinteet tehokkaasti kiertoon – kokemuksia, tutkimustuloksia ja tulevaisuuden toimenpiteitä (6.11.2019)

Tervetuloa kuuntelemaan käytännön kokemuksia ja tutkimustuloksia biokaasulaitoksen kierrätyslannoitteiden käytöstä! Tilaisuudessa saat samalla uusinta tietoa valtion ravinnekierto- ja biokaasuohjelmista ja voit inspiroitua ravinnekierron muista käytännön toimintamalleista. Lisää

 

Kasvien itäminen 200
 

Kierrätyslannoituksen suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa (3.6.2019) 

Maatalouden rooli hiilensidonnassa voi muodostua keskeiseksi niin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kuin luonnonvarojen säästämiseksi. Uusi opas esittelee kierrätyslannoitevalmisteiden käytön ja suunnittelun perusperiaatteita. Oppaan tavoitteena on parantaa maatalouden kierrätyskäytäntöjen tunnettavuutta sekä viljelijöiden että lannoitevalmistajien keskuudessa. Lisää 

 

 

 
 

Ruuantuottajien näkemyksiä ja kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytöstä ja kehitystarpeista (17.12.2018)

Ruuantuottajat suhtautuivat kierrätyslannoitteiden käyttöön myönteisesti, ja olisivat halukkaita lisäämään niiden käyttöä. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta selvityksestä. Lisää

BioRaEE-hankkeen puoliväliseminaarin aineistot saatavilla (17.12.2018)

BioRaEE-hanke haluaa edistää vuoropuhelua viljelijöiden, biokaasu- ja kierrätyslannoitetuottajien ja tutkimuksen välillä. SYKEn, LUKEn, Karelia-ammattikorkeakoulun ja BioKymppi Oy:n järjestämässä seminaarissa 28.11. pohdittiin yhdessä, miten kierrätyslannoitteiden käyttöä voitaisiin edistää ja mitä pullonkauloja kierrätyslannoitteiden käyttöön vielä liittyy. Aineistot nyt saatavilla! Lisää

Uusi opas kierrätysravinteiden tuottajille (21.8.2018)

Kierrätysravinteiden valmistaminen ja tuotteistaminen on Suomessa verrattain uusi ala, johon kohdistuu paljon odotuksia. Tuore opas tarjoaa apua tuotteiden valmistajille alan haltuunottoon. Lisää

Blogi_Bioraee
 

Blogi: Pullonkauloja (3.8.2018)

Kierrätyslannoitemarkkinoilla näyttää olevan tilanne, jossa valmistajat kamppailevat kannattavuusongelmien kanssa eikä asiakkailta löydy maksuhalukkuutta, Ari-Matti Seppänen ja Sari Luostarinen LUKEsta kirjoittavat tuoreessa blogissaan. Lue koko blogi

 

Kenttäkokeet käynnissä Kiteellä (9.7.2018)

Kiteellä sijaitseville vilja- ja nurmikoealalle levitettiin konsentroitua mädätettä, käsittelemätöntä mädätettä, naudan lietelantaa ja väkilannoitetta. Koeruuduilla tehdään kasvustohavaintoja pitkin kasvukautta. Lisää

Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja kannattavuutta maatilojen ja koko käsittelyketjun kannalta. Tarkastelussa on biokaasun mädätejäännöksen jatkojalostuksen kehittäminen. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttö testataan yhdessä viljelijöiden kanssa ja verrataan muihin lannotteisiin. Verkostoituminen alan toimijoiden kesken on oleellinen osa hanketta. Viljelijöiden ja tutkijoiden tiivis yhteistyö on avainasemassa.

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Susanna Horn, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 29 525 2124, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Toimitusjohtaja Mika Juvonen, BioKymppi Oy, puh. 040 548 6701, etunimi.sukunimi@bio10.fi
 
   
   
 

 

 

 

 

 

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.53, päivitetty 14.8.2019 klo 10.51
Kohderyhmä: