Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kierrätyslannoitteet pellolla

Kierrätyslannoitteiden levitystä_556px
Kierrätyslannoitteiden levitystä Kiteellä. Kuva: Anssi Kokkonen

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita maatalouden ja muiden sektoreiden orgaanisista jätteistä ja sivutuotteista. Väkevöidyt, kuljetettavat tuotteet jalostetaan biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä ja niiden käyttökelpoisuus lannoitteina testataan pelto- ja kasvihuonetuotannossa.

Tavoitteena on testata ainakin kahta erilaista kierrätyslannoitetta ja varmistaa niiden täyttävän lannoitevalmisteille olennaiset kriteerit, kuten tasalaatuisuus, käyttökelpoisuus kasveille ja toimivat levitystavat. Jäännöksen jalostus on kansainvälisestikin kehitysasteella ja uusien menetelmien tekninen testaaminen sekä lopputuotteiden lannoitekäytön ohjeistaminen ovat edellytys toimiville kokonaisratkaisuille.

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.51, päivitetty 6.7.2018 klo 10.26
Kohderyhmä: