Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Energia

Yhteishankinta_kaasuauton_tankkaus

Biokaasu on pääosin metaanin ja hiilidioksidin seos, jossa metaani vastaa maakaasua ja on siten samalla tavoin käytettävissä energiantuotannossa. Biokaasu on arvokas polttoaine, jota voidaan käyttää lukuisiin erilaisiin tarkoituksiin, kuten lämmöntuotantoon, yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon sekä jalostetussa muodossa liikennepolttoaineena tai maakaasuverkkoon syötettynä kaasuna. Se on uusiutuvaa energiaa ja korvaa fossiilisia energianlähteitä. Tämä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä energiasektorilla.

Lämmöntuotanto

Halvin ja yksinkertaisin tapa hyödyntää biokaasua on polttaa se lämpimän veden tuotantoon tarkoitetussa kaasukattilassa lämmitystarkoituksiin tai käyttää kaasu energianlähteenä keittiössä. Lämmön tuotannossa kaasun puhtausvaatimuksia ei juuri ole. Kaasun kuivatusta suositellaan, sillä se poistaa samalla suurimman osan mahdollisesta rikkivedystä ja täten vähentää korroosioriskiä.

Sähkön ja lämmöntuotanto

Sähkön- ja lämmöntuotannolle (CHP, Combined Heat and Power) biokaasusta on olemassa useita erilaisia teknisiä ratkaisuja. Yleisimmin käytetty mahdollisuus perustuu biokaasun polttamiseen ottomoottorissa tai kaasukäyttöiseksi muunnetussa dieselmoottorissa. Moottori puolestaan pyörittää sähköverkkoon tahdistettua generaattoria vakiokierrosluvulla. Sähkön ja lämmön tuotannossa lämpöä tuotetaan enimmillään kaksinkertaisesti sähköön verrattuna.

Liikennepolttoaine

Puhdistettu biokaasu eli biometaani on maakaasua vastaava polttoaine sillä erotuksella, että maakaasu on fossiilinen polttoaine, kun taas biokaasusta erotettu biometaani on biopolttoaine, jonka polttaminen ei lisää ilmakehän nettokasvihuonekaasupitoisuutta. Biokaasun ajoneuvo- ja työkonekäyttö edellyttää kosteuden, hiilidioksidin ja epäpuhtauksien poistamista sekä kaasun kompressointia. Biokaasun puhdistukseen on olemassa useita kaupallisesti saatavia ratkaisuita, joista yleisimmät olevat tekniikat ovat vesipesu ja aktiivihiiliadsorptio.

Maakaasuverkkoon syöttäminen

Maakaasuverkkoon myytävän biokaasun tulee vastata voimassa olevien määräysten mukaan maakaasua sekä lämpöarvoltaan että hajuiltaan. Suomessa käytetään venäläistä maakaasua, joten sen tulee jalostaa vastaamaan lähes sitä metaanipitoisuudeltaan, samalla kun rikkivety, hiilidioksidi ja kosteus on poistettu.

Biokaasun hyödyntämisvaihtoehtoja

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.47, päivitetty 7.8.2019 klo 15.15
Kohderyhmä: