EIP-Agri

Maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-ryhmä

Maaseudun innovaatioryhmät parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä, sekä toimivat tiiviisti tuottaakseen maaseudun elinkeinotoimintaa koskevan merkittävän innovaation.  Ryhmän toteuttaman hanke tukee maa- ja metsätalouden sekä ensiasteen jalostuksen uudistumista ja edistää biotaloutta. Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys. Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja jakavat syntyneen innovaation yleisesti käyttöön.

Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta:

1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
2. ratkaistavan kysymyksen kannalta oleelliset asiantuntijat (organisaatiot), esim. tutkijat, neuvojat, yhdistykset.

Maaseudun innovaatioryhmän ratkaiseman idean ja uudistuksen on oltava kytköksissä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoa edustavien yritysten toimintaan. Koska tavoitteena on uudistuminen ja toiminta, jolla on uutuusarvoa, ratkaistavan ongelman tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

EIP-AGRI

EIP-AGRi on uusi tapa edesauttaa innovaatioiden syntyä maa- ja metsätalouden aloilla Euroopassa. Vuonna 2013 perustettu maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-AGRI rakentaa siltoja tutkimuksen ja käytännön välille. Tärkeimpiä työmuotoja ovat innovaatioryhmien toteuttamat käytännön projektit ja verkostojen toiminta.

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus (European Innovation Partnership, EIP) on käsite, joka otettiin käyttöön komission innovaatiounionia koskevassa tiedonannossa vuonna 2010. EIP edistää toimijoiden yhteistyötä synergiaetujen ja lisäarvon saavuttamiseksi EU:ssa. EIP-AGRI:n perustana ovat olemassa olevat politiikkaohjelmat, ennen kaikkea maaseudun kehittämispolitiikka ja EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020.

EIP-AGRI:n menestyksen avain on yhteistyö sekä tiedon ja kokemuksen jakaminen koko tuotantoketjulle ja tiedeyhteisölle innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi ja välittömästi käyttöön soveltuvien tutkimustulosten tuottamiseksi. Tämän takia EIP-AGRI keskittyy luomaan kumppanuuksia, käyttämään alhaalta ylöspäin suuntautuvia lähestymistapoja ja liittämään kaikki toimijat verkostoihin.

Julkaistu 7.7.2017 klo 14.46, päivitetty 8.8.2019 klo 9.46
Kohderyhmä: