SYKEn kansalaishavaintokampanjat

Suomen ympäristökeskus (Syke) on mukana erilaisissa kansalaishavaintokampanjoissa.

Aihepiirit, joissa Syke on mukana keräämässä kansalaishavaintoja

Tulevia hankkeita, alkavaa ja kehittyvää toimintaa

Jatkossa tulossa parempina ja kehittyvinä versioina:

Päättyneitä kansalaishavaintohankkeita

  • Envibasen-hankkeen (2015-2018) Kansalaishavainnot-osahankkeessa kehitettiin luonnon ja ympäristön tilasta kertovan vapaaehtoisen kansalaishavaintotiedon yhteistä tallennus- ja jakelupalvelua sekä työkalupakkia kansalaishavaintojen tekemiseen.

Lisätietoja kansalaishavaintokampanjoista

Kansalaishavaintoja tehdään eri aiheista – kuten esimerksiksi jäidenlähdöstä erilaisista vesistöistä. Kansalaishavaintojen aiheista tehdään erilaisia kysymysten koosteita havaitsijoille eri havaintotilanteisiin. Nämä kysymyspatterit näkyvät kartalla varustettuina kyselylomakkeina esimerkiksi Järviwikin havaintojenlähetyssivuilla. Tällaisen karttakyselylomakkeen avulla havaitsija voi kännykällä tai verkkoselaimella ilmoittaa havaintonsa. Eri sivustoilla näkyvät saman kysymyspatterin karttakyselyt tallentavat tiedot samaan paikkaan Syken kansalaishavaintojärjestelmään. Tästä järjestelmästä kaikki nämä sivustot voivat lukea kaikki tarjolla olevat Syken kansalaishavaintojen kysymyspatterit tällaisia karttakyselylomakkeita varten. Kansalaishavainnot ovat havaitun ilmiön tapahtumapaikkaan ja –aikaan yhdistettyjä vastauksia tällaisiin kysymyspattereihin.

Kansalaishavaintoaiheita kerätään aihepiireiksi, kuten jäätilanne, talven etenemisen seuranta tai tulvatilanteen seuranta. Esimerkiksi jäänlähtö kuuluu näihin kaikkiin aihepiireihin. Kansalaishavaintojen kyselyitä ja muita keräämisen järjestelyitä jonkin aihepiirin ympärille kutsutaan kampanjaksi. Kampanjoissa on mukana niin julkishallintoa, yhdistyksiä, yrityksiä kuin yksityisiä ihmisiäkin.

Kampanjaan osallistuminen havaitsijan osalta ei välttämättä edellytä muuta kuin havaintojen lähettämistä itseä kiinnostavasta aiheesta. Lisäksi joissakin kampanjoissa saattaa olla myös muita tapoja osallistua.

Kun kansalaishavaintoja jostain aihepiiristä ryhdytään keräämään ja käyttämään, järjestelyissä tarvitaan esimerkiksi tiedotusta, havaitsijoiden koulutusta ja neuvontaa. Havaittavia ilmiöitä ei välttämättä esiinny ympäri vuoden. Joidenkin kampanjoiden voikin sanoa ”toistuvan vuosittain”, mutta niihin liittyvää koulutusta voidaan usein valmistella ja järjestellä läpi vuoden. Havaintojen läpikäymistä tai havaintotietojen hyödyntämistä jatketaan usein pitkään kampanjan mahdollisen lopettamisen jälkeenkin. Ilman kampanjan järjestelyitä ei toisaalta ole välttämättä ketään vastaamassa havaitsijoiden kysymyksiin, järjestämässä havaitsemisen yhteisiä asioita tai korjaamassa nopeasti virheellisiä havaintotietoja.

Havaintoja eri aiheista voi lähettää ilman kampanjaakin, mutta neuvontaa on ilman kampanjaa hankala järjestää. Lisätietoja tarvittaessa:

havaitsemaan sähköpostiosoite

 

 

Julkaistu 30.8.2018 klo 15.46, päivitetty 8.9.2023 klo 15.52

Aihealue:
Kohderyhmä: