Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Näytteenotto- ja analyysisuunnitelma
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Suunnitelmassa esitetään tarvittavassa laajuudessa Näytteenoton tavoitteet Näytteenottoaikataulu Näytteenoton piiriin kuuluvien havaintoputkien lukumäärä ja sijainti sekä putkikortit......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteenotto- ja analyysisuunnitelma
Näytteenottopumput ja noutimet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytteenottovälineiden valintaan vaikuttavat havaintoputken rakenne ja veden tuotto, näytteenottosyvyys ja vesinäytteestä tutkittavat parametrit. Näytteenottovälineet eivät saa aiheuttaa kontaminaati......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteenottopumput ja noutimet
Näytteenottovälineistön huolto ja puhdistus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytteenottopumput tulee huoltaa laitevalmistajan ohjekirjan mukaisesti, jotta pumppujen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä ja pumput toimisivat luotettavasti. Osan huoltotoimenpiteistä voi teh......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteenottovälineistön huolto ja puhdistus
Näytteiden kuljetus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Näytteenoton jälkeen näytteet toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon mahdollisimman pian, sillä näytteen ominaisuudet voivat muuttua monien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Näy......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteiden kuljetus
Näytteiden käsittely maastossa ja kenttämääritykset
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Parantaa näytteiden säilyvyyttä sekä suodattaa näytteistä kiinteä aines pois, jotta voidaan määrittää pohjaveteen liuenneita aineita. Näytteiden käsittelyn ja kenttämääritysten yhtenäist......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Näytteiden käsittely maastossa ja kenttämääritykset
pH-arvon mittaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjaveden happamuutta kuvaavan pH-arvon avulla voidaan arvioida pohjaveden kerroksellisuutta sekä kemiallista koostumusta. Pohjaveden pH mitataan yleensä sähköisillä menetelmillä mittaamalla......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > pH-arvon mittaaminen
Pohjaveden havaintopaikat
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan ja pohjavesinäytteitä otetaan erityyppisistä havaintopaikoista. Yleisimpiä havaintopaikkoja ovat havaintoputket ja kaivot . Näytteitä otetaan myös lähteistä, vedeno......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Pohjaveden havaintopaikat
Pohjaveden pinnan korkeuden ja havaintoputken syvyyden mittaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Varmistaa pohjaveden pinnan korkeuden ja havaintoputken syvyyden luotettava mittaustulos. Ohjeen avulla voidaan määrittää luotettavasti pohjaveden pinnan korkeus käyttämällä joko elektro......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Pohjaveden pinnan korkeuden ja havaintoputken syvyyden mittaaminen
Pohjaveden näytteenotto
Sisältösivu | Julkaistu: 31.8.2018

Pohjavesinäytteenoton prosessikaavio. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi. Lyhytosoite: http://www.syke.fi/pohjavesinaytteenotto Pohjavesinäytteenoton toimintamallia voidaan...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto
Raportointi ja tulosten hyödyntäminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjavesinäytteenottoketjun viimeinen vaihe on analyysitulosten tulkitseminen, hyödyntäminen ja soveltaminen käytäntöön. Tulkittaessa analyysitietoja on tärkeää tietää näytteenottoalueen pohjavesi- j......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Raportointi ja tulosten hyödyntäminen
Suodatus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjavesinäytteet tulee tarvittaessa suodattaa kentällä näytteenoton yhteydessä Näytteet suodatetaan metalli-, anioini- ja DOC-määritystä varten Yleensä käytetään 0,45 μm suodattimia ......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Suodatus
Sähkönjohtavuuden mittaaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjaveden sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden, ionisoituneiden aineiden kokonaispitoisuutta eli veden suolaisuutta. Sähkönjohtavuus määritetään toisinaan kentällä. Sähkönjohtavuutee......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Sähkönjohtavuuden mittaaminen
Toimenpiteet näytteenoton jälkeen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Tavoite Varmistaa varsinaisen näytteenoton jälkeen tehtävien toimenpiteiden asianmukainen suorittaminen.   Menettelytavat Dokumentti Vastuu ......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Toimenpiteet näytteenoton jälkeen
Työturvallisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2017

Pohjavesinäytteenotto on itsenäistä ja vastuunalaista työtä, jossa näytteenottaja joutuu ottamaan vastuun myös käytännön työturvallisuudesta. Hankalat olosuhteet näytteenottotilanteissa voivat altist......

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Pohjaveden näytteenotto > Työturvallisuus
Pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laatimisen ohjeistus
Hanke | Julkaistu: 1.12.2016

Kuva: Jari Rintala Aihe ja tavoitteet Ohjeistus laaditaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, vesienhoitolaki) ja vesienhoidon järjestämisestä annetu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pohjavesialueiden määrittämisen, luokituksen ja suojelusuunnitelmien laatimisen ohjeistus
Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimukset ja riskinarviointi (PFARA)
Hanke | Julkaistu: 7.6.2016

PFAS-yhdisteet ovat ympäristössä pysyviä, minkä lisäksi monet niistä ovat myrkyllisiä, biokertyviä, vesiliukoisia ja helposti kulkeutuvia. Paloharjoitusalueiden maaperässä sekä pinta- ja pohjavesissä...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristötutkimukset ja riskinarviointi (PFARA)
Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)
Hanke | Julkaistu: 7.6.2016

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluva kolmivuotinen Kansallinen pilaantuneiden alueiden kokeiluhanke pyrkii osaltaan edistämään kestävien kunnostusmenetelmien kehittämistä ja käytt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)
Vesikartan toimintakykyä lisätään
Uutinen | Julkaistu: 2.5.2016

Vesikartan suosio on ollut ennakoitua suurempaa. Olemme jo nostaneet palvelun kapasiteettia ja pyrimme parantamaan toimintakykyä vielä lähipäivinä. Tästä huolimatta palvelussamme saattaa edelleen esii......

Avoin tieto > Uutiset > Vesikartan toimintakykyä lisätään
Oletko hankkimassa energiakaivoa tai haluatko tietää kaivosi vedenlaadusta?
Uutinen | Julkaistu: 19.4.2016

Valtakunnallinen talousvesi- ja energiakaivopäivä kokoaa alan ammattilaiset ja sekä kaivojen omistajat ja rakennuttajat Jyväskylään. Päivän aikana kerrotaan kaivojen omistajille pohjaveden laadusta se......

Ajankohtaista > Uutiset > Oletko hankkimassa energiakaivoa tai haluatko tietää kaivosi vedenlaadusta?
Vesikartasta on julkaistu uusi versio
Uutinen | Julkaistu: 14.4.2016

Vesikarttasovelluksessa voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja....

Avoin tieto > Uutiset > Vesikartasta on julkaistu uusi versio

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle