Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Teemasivustot syke.fi-palvelussa

Arktinen osaaminen
SYKE on laajasti mukana Arktisen neuvoston työssä ja erilaisissa hankkeissa pohjoisilla alueilla. Työ tukee arktisten alueiden herkän ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/arktinen

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE)
BioRaEE hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden kannalta.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/biokaasulaitoksestaravinteita

Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys - Argumenta-hanke
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys oli Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema ja toteuttama seminaarisarja vuosina 2013 ja 2014.

FinWaterWEI II
Suomen vesiohjelma Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa (FinWaterWEI II) varmistaa omalta osaltaan vesivarojen kestävää käyttöä. FinWaterWEI II -ohjelman kausi on  2014 – 2017.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/finwaterwei

Kestävä kaivostoiminta
Kestävässä kaivostoiminnassa tavoitteena on läpinäkyvyys, vastuullisuus ja sosiaalinen hyväksyttävyys. Kaivoksen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvät riskit tunnetaan. Kestävä kaivos toimii lupaehtojen vaatimuksia paremmalla tasolla koko elinkaarensa ajan.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on noussut yhä tärkeämmäksi yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi. Suomessa SYKE on eturivin toimijoita kestävän kehityksen tilan ja politiikkatoimien analysoinnissa ja yhteiskehittämisessa. SYKE on myös kansainvälisesti tunnustettu kumppani, jota on pyydetty mukaan globaalisti tärkeisiin kestävän kehityksen tiedontuotannon hankkeisiin.

Suomi ja kestävä hyvinvointi
Maapallon rajallisuuden kunnioittaminen on ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytys. Kiertotalous,vähähiilisyys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vievät yhteiskuntaa kestävään suuntaan. Muutoksen vauhdittamiseksi tarvitaan nopeita poliittisia päätöksiä, myös Suomessa.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/kestavahyvinvointi

SYKEn meriroskahankkeet
Merten roskaantuminen on merkittävä ympäristöongelma. SYKE selvittää meriroskan määrää, lähteitä, levinneisyyttä ja vaikutuksia Itämeressä sekä kehittää toimenpiteitä, joilla roskaantumista voidaan vähentää.
Lyhytosoite:
www.syke.fi/meriroskat


SYKE täytti 20 vuotta 1.3.2015

Julkaistu 9.6.2017 klo 9.12, päivitetty 5.12.2018 klo 14.19

Aihealue:
Kohderyhmä: